Δελτίο Τύπου του ΕΛ.ΙΝ.Α. σχετικά με την Ακουστική του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου και συνεντεύξεις των Καθηγητών Ν. Μπάρκα και Ι. Μουρτζόπουλου