Αναρτήθηκε το Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016»
10-04-2017 17:36

Αναρτήθηκε το Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016»

Αναρτήθηκε το Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016» και βρίσκεται διαθέσιμο στο συνημμένο αρχείο και στη σελίδα Περιλήψεις στον ιστοχώρο του Συνεδρίου, στη διεύθυνση:
https://conferences.helina.gr/2016/gr/abstracts/

Επίσημος Ιστοχώρος Συνεδρίου: https://conferences.helina.grΣυνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Βιβλίο Περιλήψεων
Ενημέρωση: 10-04-2017 17:36 - Μέγεθος: 1.61 MB

Επιστροφή