Παγκόσμια Hμέρα Aκοής: 3 Μαρτίου
03-03-2018 12:47

Παγκόσμια Hμέρα Aκοής: 3 Μαρτίου

Η 3η Μαρτίου έχει ορισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO) ως η παγκόσμια ημέρα ακοής (World Hearing Day), αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ακοής και την αποφυγή της κώφωσης.


Περισσότερες λεπτομέρειες στον σχετικό ιστοχώρο του WHO:
http://www.who.int/deafness/world-hearing-day/en/Συνημμένο:


Επιστροφή