Πρόταση επιτροπής του ΕΛΙΝΑ για την βελτίωση της ενότητας "Ηχοπετάσματα για κυκλοφοριακό θόρυβο"
09-07-2013 12:19

Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ για τη βελτίωση της ενότητας "Ηχοπετάσματα για κυκλοφοριακό θόρυβο" των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  Π.Ε.ΤΕ.Π.
(έκδοση 1.0. - Μάιος 2006)Συνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF 0004_4827.pdf
Ενημέρωση: 18-03-2017 11:26 - Μέγεθος: 708.84 KB

Επιστροφή