Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Νικόλαος Μπάρκας, Καθηγητής ΔΠΘ - Πρόεδρος
  • Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής ΑΠΘ - Αντιπρόεδρος
  • Ανδρέας Φλώρος, Αναπλ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου - Γενικός Γραμματέας
  • Παπαδάκης Παναγιώτης, Ερευνητής ΙΤΕ - Ταμίας
  • Πηνελόπη Μενούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
  • Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
  • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
  • Στυλιανός Ποτηράκης, Αναπλ. Καθηγητής Αναπλ. Καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα - Μέλος
  • Gottfried Schubert, Σύμβουλος Ακουστικής - Μέλος
  • Αναστασία Κατσαουνίδου, υποψήφια Διδάκτoρας ΑΠΘ - Σπουδάζον Μέλος
Newsletter

conference 2016