Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ δημιουργήθηκε με στόχο να συσπειρώσει την Ελληνική Επιστημονική κοινότητα που σχετίζεται ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά με την ακουστική. Η ίδρυση του Ινστιτούτου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα κοινής έκφρασης όλων όσων επιθυμούν την ανάπτυξη τη περιοχής αυτής στην Ελλάδα και την συνεργασία του με τα αντίστοιχα Ινστιτούτα και Εταιρίες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Έτσι θα επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που αναπτύσσεται στην περιοχή καθώς και η διακίνηση νέων ιδεών.
Έδρα του Ινστιτούτου αρχικά ήταν η Αθήνα, αλλά μετά την τροποποίηση του καταστατικού που εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2006, η νέα έδρα του Ινστιτούτου είναι το Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με το καταστατικό, προβλέπεται η δημιουργία παραρτημάτων σε όλη την ελληνική περιφέρεια, καθώς και η δημιουργία θεματικών ομάδων μέσα στο Ινστιτούτο σε αναλογία με τα μεγαλύτερα ινστιτούτα ακουστικής του εξωτερικού και η ένταξη σ' αυτά των μελών του με δυνατότητα πολλαπλής ένταξης.
Το Ινστιτούτο αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής (European Acoustics Association) και της International Commission for Acoustics.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου από τον Οκτώβριο 2016

 • Νικόλαος Μπάρκας, Καθηγητής ΔΠΘ - Πρόεδρος
 • Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής ΑΠΘ - Αντιπρόεδρος
 • Ανδρέας Φλώρος, Αναπλ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου - Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης Παπαδάκης, Ερευνητής ΙΤΕ - Ταμίας
 • Πηνελόπη Μενούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Στυλιανός Ποτηράκης, Αναπλ. Καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα - Μέλος
 • Gottfried Schubert, Σύμβουλος Ακουστικής - Μέλος
 • Αναστασία Κατσαουνίδου, υποψήφια Διδάκτoρας ΑΠΘ - Σπουδάζον Μέλος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 2014 - 2016

 • Νικόλαος Τσινίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος
 • Νικόλαος Μπάρκας, Αναπληρωτής Καθ. Παν/μίου Θράκης - Αντιπρόεδρος
 • Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Γραμματέας
 • Ανδρέας Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου - Ταμίας
 • Πηνελόπη Μενούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Γεώργιος Παπαδέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Μιχαήλ Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Μέλος
 • Gottfried Schubert, Σύμβουλος Ακουστικής - Μέλος
 • Ρήγας Κωτσάκης, Υποψ. Διδάκτoρας - Σπουδάζον Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 2012-2014

 • Μιχαήλ Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Πρόεδρος
 • Νικόλαος Μπάρκας, Αναπληρωτής Καθ. Παν/μίου Θράκης - Αντιπρόεδρος
 • Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Γραμματέας
 • Ανδρέας Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου - Ταμίας
 • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Γεώργιος Παπαδέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Νικόλαος Τσινίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Gottfried Schubert, Σύμβουλος Ακουστικής - Μέλος
 • Ρήγας Κωτσάκης, Υποψ. Διδάκτoρας - Σπουδάζον Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 2010 - 2012

 • Μιχαήλ Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Πρόεδρος
 • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Αντιπρόεδρος
 • Γεώργιος Παπαδέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Γραμματέας
 • Τάσος Βασιλειάδης - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Σύμβουλος Ακουστικής (ΜSc) - Ταμίας
 • Χρήστος Αντωνόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Γεώργιος Καλλίρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Νικόλαος Μπάρκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης - Μέλος
 • Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Νικόλαος Τσινίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου - Διπλωματούχος ευρεσιτέχνης μηχανικός, Επιχειρηματίας - Αναπληρωματικό Μέλος
 • Ανδρέας Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής Ιόνιου Πανεπιστημίου - Αναπληρωματικό Μέλος

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 2008 - 2010

 • Μιχαήλ Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Πρόεδρος
 • Νικόλαος Τσινίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Αντιπρόεδρος
 • Γεώργιος Παπαδέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Γενικός Γραμματέας
 • Τάσος Βασιλειάδης - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Σύμβουλος Ακουστικής (ΜSc) - Ταμίας
 • Γεώργιος Καλλίρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Νικόλαος Μπάρκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης - Μέλος
 • Δημήτριος Σκαρλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
 • Αθανάσιος Τροχίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
 • Κωνσταντίνος Μπαξεβάνης - Σπουδάζον Μέλος