Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Νικόλαος Τσινίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος
  • Νικόλαος Μπάρκας, Αναπληρωτής Καθ. Παν/μίου Θράκης - Αντιπρόεδρος
  • Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Γραμματέας
  • Ανδρέας Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου - Ταμίας
  • Πηνελόπη Μενούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
  • Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος
  • Γεώργιος Παπαδέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Μέλος
  • Μιχαήλ Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Μέλος
  • Gottfried Schubert, Σύμβουλος Ακουστικής - Μέλος
  • Ρήγας Κωτσάκης, Υποψ. Διδάκτoρας - Σπουδάζον Μέλος

Newsletter

conference 2016