C
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προτάσεις ΕΛΙΝΑ για επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα μέτρα προστασίας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων
05-03-2022 12:52

Προτάσεις ΕΛΙΝΑ για επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα μέτρα προστασίας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων

Οι  προτάσεις αυτές συντάχθηκαν από μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής-ΕΛΙΝΑ, με βάση την πολυετή εμπειρία των μελών του σε θέματα μέτρησης και προστασία από θόρυβο καθώς και μετά από διαβουλεύσεις με έμπειρους συναδέλφους. Οι προτάσεις έχουν στόχο να επικαιροποιήσουν και να απλοποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή την  Υ. Α. Α5/3010/85, που αφορά τον καθορισμό των επιτρεπτών ορίων  θορύβου από κέντρα διασκέδασης, καφέ, μπαρ, κλπ., καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης  για τέτοια θέματα.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Πλέον η Υ. Α. Α5/3010/85 είτε εφαρμόζεται ελλιπώς ή και έχει περιορισμένη σημασία, αφού:

 

  1. Η διαδικασία ελέγχου και μετρήσεων που προτείνεται από την Υ. Α. Α5/3010/85είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, απαιτεί ειδικό και δύσχρηστο εξοπλισμό καθώς και ειδικές γνώσεις, που δεν τις διαθέτει το προσωπικό της Αστυνομίας ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα εφαρμογής πολλών διατάξεων της Υ. Α. Α5/3010/85. Επιπλέον, υπάρχουν πλέον τεχνικές δυνατότητες για την απλοποίηση αυτών των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή τους.
  2. Από το 1985 που έχει θεσμοθετηθεί η Υ. Α. Α5/3010/85., έχουν προκύψει νέα δεδομένα που αφορούν, αφενός τις ηχητικές πηγές (σύγχρονες μεγαφωνικές εγκαταστάσεις κλπ.) και αφετέρου τις νέες τεχνικές δυνατότητες για την καταγραφή και τον έλεγχο του θορύβου με ηχόμετρα ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον,  ηχόμετρα που χρησιμοποιούνται από τα αρμόδια όργανα (Αστυνομία, Υγειονομικό) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση παραβάσεων είναι συχνά πεπαλαιωμένα ορισμένα και εκτός λειτουργίας, ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τακτική βαθμονόμηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταχωρηθούν παραβάσεις ή και να υποβληθούν κυρώσεις.
  3. Υπήρξε πρόσφατη αλλαγής στο καθεστώς αδειοδότησης καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, (άρθρο 29 του Νόμου 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) που πλέον δεν απαιτεί χρήση της ΥΑ 3010/85, πριν την αδειοδότηση καταστήματος. Έτσι, πλέον καφετέριες, μπαρ κλπ. αδειοδοτούνται και λειτουργούν ακόμη και σε στενή γειτνίαση με κατοικίες, χωρίς προηγούμενο έλεγχο για πιθανά προβλήματα ηχορρύπανσης. Πρακτικά, η συμμόρφωση ενός τέτοιου καταστήματος με βάση την Υ. Α. Α5/3010/85 θα ελέγχεται μόνο μετά από παράπονα λόγω όχλησης από τους περιοίκους.  Η διαδικασία καταγραφής των παραπόνων ή και ανταπόκρισης των οργάνων σε αυτά, δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να εφαρμοστεί με αδιάβλητο τρόπο.
  4. Από το 1985 έως και σήμερα έχουν αλλάξει οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που καθορίζουν χωροθέτηση και τις δραστηριότητες στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αστικές περιοχές. Πλέον, πολλά μικρά τέτοια καταστήματα (μπαρ, καφέ, κλπ.) δραστηριοποιούνται συχνά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εντός του ιστορικού κέντρου των αστικών περιοχών, σε ισόγεια πολυκατοικιών και σε στενή γειτνίαση με κατοικίες. Σε συνδυασμό με την αυτόματη αδειοδότηση τους χωρίς προηγούμενο έλεγχο, το πρόβλημα της ηχορρύπανσης έχει μεγαλώσει σημαντικά σε τέτοιες αστικές περιοχές. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και σε τουριστικές ή και παραθαλάσσιες περιοχές με την πρόσφατη ανάπτυξη τέτοιων καταστημάτων σε παραλίες, κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ. καθώς και την συχνότερη διοργάνωση υπαιθρίων συναυλιών ή εκδηλώσεων.
  5. Λόγω των σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων, τα ηχοσυστήματα που χρησιμοποιούνται (μεγαφωνικές εγκαταστάσεις) στα παραπάνω καταστήματα, επιχειρήσεις και εκδηλώσεις, έχουν αυξημένες δυνατότητες σε σχέση με το 1985 για αναπαραγωγή υψηλής ηχοστάθμης και μάλιστα σε περιοχές των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα, π.χ. μέσω subwoofer) οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα και ούτε να μετρηθούν με βάση την συχνοτική στάθμιση (χρήση φίλτρου Α) που προβλέπεται από την Υ. Α. Α5/3010/85.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Συνοπτικά, οι προτάσεις του ΕΛΙΝΑ έχουν 3 σκέλη που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ανεξάρτητα, είτε συνδυαστικά ή και σε διαφορετικά χρονικά στάδια (βραχυπρόθεσμα μέτρα / μακροπρόθεσμα μέτρα):

 

1. Προσαρμογή και απλοποίηση του εξοπλισμού και διαδικασίας μέτρησης, πιστοποίησης και ελέγχου

     Προτείνεται προσαρμογή της επιτρεπόμενης μέγιστης ηχοστάθμης στα σύγχρονα δεδομένα και απλοποίηση στον απαιτούμενο εξοπλισμό στη διαδικασία των επιτόπιων μετρήσεων.

     Οι προτάσεις αφορούν το Άρθρο 3 (Απαιτούμενη Ηχομόνωση), Άρθρο 4 (Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας),  Άρθρο 6 (Υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης και υπόλοιπα καταστήματα µε μουσική) και Άρθρο 9 μαζί με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

 

2. Εναλλακτική διαδικασία ελέγχου ηχομόνωσης και συμμόρφωσης στα παραπάνω άρθρα

     Επειδή το Άρθρο 29 του Νόμου 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 επιτρέπει αδειοδότηση καταστημάτων με μουσική χωρίς αρχική πιστοποίηση της ηχομόνωσης και συνεπώς τα Άρθρα 3 και 9 της Υ. Α. Α5/3010/85 έχουν εφαρμογή μόνο μετά από καταγγελίες για συγκεκριμένο κατάστημα. Έτσι, δυσχεραίνεται ο μεταγενέστερος έλεγχος και πιστοποίηση παραβάσεων, ακόμη και όταν τα αρμόδια όργανα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν σε τέτοιες καταγγελίες ή παράπονα.

     Προτείνεται εναλλακτική διαδικασία ελέγχων ώστε να απαλλάσσονται οι φορείς (Αστυνομία, Υγειονομική Υπηρεσία) από καθήκοντα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, εξοπλισμό και χρονοβόρες μετρήσεις  και να μπορούν να ασχοληθούν με την εφαρμογή του Νόμου και την πιστοποίηση παραβάσεων.

     Η διαδικασία ελέγχου της ηχομόνωσης προτείνεται εναλλακτικά να ανατίθεται και σε ιδιώτες πιστοποιημένους Μηχανικούς Ακουστικής (Μ.Α.) στους οποίους θα είναι υποχρεωμένος ο καταστηματάρχης να απευθύνεται μετά από παράπονα. Οι Μ.Α. θα διενεργούν τις μετρήσεις που απαιτούνται από την Υ. Α. Α5/3010/85, θα καταγράφουν τυχόν αναγκαίες επεμβάσεις για βελτίωση της ηχομόνωσης και θα προετοιμάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα που θα κατατίθενται στα αρμόδια όργανα.

     Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, προτείνεται η καταγραφή καταγγελιών ή παραπόνων πολιτών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής καταγραφής και ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί .

 

3. Προσθήκη άρθρου (-ων) για συναυλιακούς χώρους και συναφείς εκδηλώσεις

     Προτείνονται προσθήκες στην Υ. Α. Α5/3010/85 ώστε να περιλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής που εκτελείται ή παράγεται σε μόνιμους συναυλιακούς χώρους, θέατρα ή και σε υπαίθριες συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις.

 

4. Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για πιστοποιημένα ηχόμετρα

     Σε Παράρτημα δίνονται τεχνικές προδιαγραφές για σύγχρονη συσκευή μέτρησης ηχοστάθμης (Ηχομέτρου) που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιους ελέγχους.

 

 

 Συνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Υγειονομική Διάταξη Α530101985 - ΦΕΚ 593Β2-10-1985
Ενημέρωση: 05-03-2022 12:52 - Μέγεθος: 611.08 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛΙΝΑ
Ενημέρωση: 05-03-2022 12:52 - Μέγεθος: 456.28 KB

ΕπιστροφήNewsletter