C
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου 2014
25-02-2014 10:21

Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου 2014

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992 ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής.

Στα πλαίσια ενημέρωσης σχετικά με τις ανεπιθύμητες συνέπειες του θορύβου, πραγματοποιήθηκαν ειδικές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία, από το μέλος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Α. Gottfried Schubert, συμβούλου ακουστικής. Πιο συγκεκριμένα, κατά τις ημερομηνίες 17-18/02/2014 ο κ. Gottfried Schubert επισκέφθηκε τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία στην Εκάλη και στο Ψυχικό, όπου και ενημέρωσε τους δασκάλους και καθηγητές σχετικά με την Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου.

Παράλληλα, σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την φετινή χρονιά οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου είναι προσανατολισμένες στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε άξονες, οι οποίοι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά, ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες: η υλοποίηση της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενημέρωσης εθελοντών εκπαιδευτικών προερχόμενων από σχολικές μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης της Κέρκυρας το χρονικό διάστημα 2-4 Απριλίου 2014 στην πόλη της Κέρκυρας, καθώς και σε δύο ακόμα πόλεις του βόρειου και νότιου συγκροτήματος του νησιού. Θα μεταδοθεί δε και μέσω τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους χώρους των υπόλοιπων νησιών για την ενημέρωση και εκπαιδευτικών εκτός Κέρκυρας. Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην ενημέρωση θα δοθεί κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό με χρήση του οποίου θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχη ενημέρωση σε θέματα θορύβου στις οικείες σχολικές μονάδες, κατά το χρονικό διάστημα από 28/4 έως 2/5/2014. Η συνολική δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και για την υλοποίησή της έχει ήδη αναπτυχθεί το απαιτούμενο ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό που απευθύνεται σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών (δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου), καθώς και το αντίστοιχο για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών (δασκάλων και καθηγητών).

Παράλληλα, στις 30/4, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου θα επισκεφτούν επιλεγμένες σχολικές μονάδες (ενδεικτικά: 1 δημοτικό, 1 γυμνάσιο και 1 λύκειο της Κέρκυρας), πραγματοποιώντας αναλυτική παρουσίαση του παραπάνω υλικού.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ηλεκτρονικά ηχητικά παιχνίδια: η συγκεκριμένη δράση λειτουργεί συμπληρωματικά προς την πρώτη και περιλαμβάνει την ευρεία διάθεση δύο ηχητικών παιχνιδιών (audio-only games) τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη της επίδρασης του θορύβου στους ανθρώπους και απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και νέους. Η βασική - συνοπτική ιδέα για τα παιχνίδια αυτά είναι η εξής:

Ηχητικό Παιχνίδι 1 με τίτλο «Escape Noise»: οι μαθητές-παίκτες ακούν σύνθετα ηχοτοπία που περιέχουν μία ή και περισσότερες εστίες θορύβου (τα τοπία μπορούν να γίνονται πιο σύνθετα όσο αυξάνει το επίπεδο-δυσκολία του παιχνιδιού). Ο γρίφος που πρέπει να λυθεί βρίσκεται κρυμμένος κάτω από αυτά τα επίπεδα θορύβου. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να καθαρίσει το ηχοτοπίο από κάθε περιττό θόρυβο και να ακούσει τελικά τη λύση του γρίφου.

Ηχητικό Παιχνίδι 2 με τίτλο «Match Noise»: το παιχνίδι αυτό δεν στοχεύει τόσο στην ευαισθητοποίηση του παίκτη, όσο στην εκπαίδευση σχετικά με το θόρυβο. Στηρίζεται στο ευρύτατα γνωστό σενάριο των καρτών μνήμης, όπου ο παίκτης πρέπει να αναποδογυρίζει ανά ζευγάρια κλειστές κάρτες σε ένα πλέγμα και να εντοπίζει ζευγάρια ίδιων καρτών. Στο παιχνίδι αυτό, αντί για εικόνες, οι κάρτες κρύβουν ήχους, συμπεριλαμβανομένων και θορύβων.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ): Το ΚΠΕ της Κέρκυρας, καθώς και άλλα ΚΠΕ της Περιφέρειας θα υιοθετήσουν δύο βιωματικές / συμμετοχικές εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση κατά του θορύβου, τις οποίες θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το ΕΛ.ΙΝ.Α, με την συνεργασία των οικείων παιδαγωγικών μονάδων των επιλεγμένων Κέντρων. Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις θα προσφέρονται από τα επιλεγμένα ΚΠΕ (παράλληλα με τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα) για ένα διάστημα περίπου 1 μήνα πριν και 1 μήνα μετά την INAD. Οι δράσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:

Δράση 1: Μέτρηση των επιπέδων θορύβων στο πεδίο (σε επιλεγμένους χώρους γύρω από το ΚΠΕ, όπου συνήθως δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ανθρωπογενής θόρυβος) και μέτρηση ελεγχόμενου θορύβου εντός του ΚΠΕ. Για τον ελεγχόμενο θόρυβο, έχει επιλεγεί η λύση της καταγραφής ενός video από έναν δρόμο και της ταυτόχρονης αναπαραγωγής ρεαλιστικά σταθμισμένου θορύβου. Οι μαθητές στην συνέχεια θα κάνουν σύγκριση και αναζητώντας στην βιβλιογραφία την συσχέτιση της στάθμης του ήχου με δραστηριότητες του ανθρώπου, θα επιβεβαιώνουν τις μετρήσεις τους. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού.

Δράση 2: Θα πραγματοποιείται η αναπαραγωγή ομιλίας σε περιβάλλον ελεγχόμενης στάθμης θορύβου (π.χ. από χαμηλή στάθμη προς υψηλή με βήμα αύξησης κάθε φορά της τάξης των 3dB). Οι μαθητές θα καλούνται να καταγράψουν τις λέξεις που αντιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί η επίδραση του θορύβου στην ανθρώπινη επικοινωνία.

Σε μια προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων του συνόλου των δράσεων, θα διανεμηθούν κατάλληλα δομημένα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες μαθητές – εκπαιδευτικούς, με στόχο την αποτύπωση της πραγματικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση και αντίληψη της επίδρασης του θορύβου στην ποιότητα της ζωής.

Στους παρακάτω συνδέσμους διατίθεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με την μέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου:

Παρουσίαση σε παιδιά δημοτικού

Παρουσίαση σε παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου

Ενημερωτικό υλικό για δασκάλους και καθηγητές

Επίσης, στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και οι προγραμματισμένες δράσεις που προαναφέρθηκαν.

Τελος, στους παρακάτω συνδέσμους διατίθενται τα παιχνίδια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Ημέρας Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου.

Noise Games (MAC, English)

Noise Games (MAC, Greek)

Noise Games(Windows, English)

Noise Games(Windows, Greek)

Οι συντελεστές ανάπτυξης των παιχνιδιών:

Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού και ηχητικός σχεδιασμός: Μάνος Ροβύθης, υπ. διδάκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
 
Γραφικός σχεδιασμός: Νικόλας Γρηγορίου, design | motion | photography freelancer
 
Αγγλική αφήγηση: Sue Noble
 
Ελληνική αφήγηση: Λίνα Μαργκόνη 
 
Επίβλεψη και συντονισμός παραγωγής: Ανδρέας Φλώρος, Επίκ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
 

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης International Noise Awareness Day 2014 για την αποφυγή, την πρόληψη και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στο θόρυβο, το πρόγραμμα ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’ (Επιτροπή Ερευνών ΔΠΘ) υλοποίησε τις παρακάτω ερευνητικές δράσεις υπό την αιγίδα του ΕΛΙΝΑ :

-παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές / μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

-πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε δημόσια σχολεία ( Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής και 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης, 24ο Νηπιαγωγείο και 31ο Δημοτικό Βόλου, 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)

-ενημέρωση μεγάλων ομάδων εκπαιδευτικών για τις συνέπειες του θορύβου (ημερίδες σε Αλεξανδρούπολη και Βόλο)

-σχεδιασμός και υποστήριξή της ιστοσελίδας http://noiseawareness.gr/

Σειρά των ενημερωτικών εκδηλώσεων με κοινό θέμα «Ευαισθητοποίηση στις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο : εκπαιδευτικές προσεγγίσεις», έχουν προγραμματιστεί :

την Παρασκευή 9/5/14, ώρα 18μμ : Ημερίδα στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή της Αλεξανδρούπολης, συν-διοργάνωση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ (χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ),

Ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

-την Τρίτη 29/4/14, ώρα 18μμ : Ημερίδα στο Αμφιθέατρο Σαράτση του Βόλου, διοργάνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του ΠΘ (χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ),

-την Πέμπτη 20/3/14 αντίστοιχη ενημερωτική εκδήλωση, στο 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

 Συνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος INAD_material
Ενημέρωση: 16-03-2017 12:57 - Μέγεθος: 3.39 MB

ΕπιστροφήNewsletter