C
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

9o Πανελλήνιο Συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018» - 2η Ανακοίνωση
25-04-2018 16:48

9o Πανελλήνιο Συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018» - 2η Ανακοίνωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής ΕΛ.ΙΝ.Α (μέλος της European Acoustics Association Ε.Α.Α.) διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018, τη Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εργασίας των Ελλήνων επιστημόνων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης έρευνας τους στο διεπιστημονικό πεδίο της ακουστικής, καθώς και η γνωριμία και προώθηση της συνεργασίας όσων ασχολούνται με την ακουστική και τις εφαρμογές της.

Θεματικές ενότητες:
- Γενική, Θεωρητική & Εφαρμοσμένη ακουστική (General Acoustics)
- Ψηφιακή επεξεργασία ήχου (Digital Acoustic Signal Processing)
- Επεξεργασία ομιλίας& λόγου (Speech processing)
- Έλεγχος θορύβων & δονήσεων (Noise & Vibration Control)
- Περιβαλλοντική ακουστική - Ηχορύπανση (Environmental Acoustics & Noise pollution)
- Ηλεκτροακουστκή (Electroacoustics)
- Κτιριακή ακουστική (Building Acoustics)
- Αρχαιολογική Ακουστική (Archeo-Acoustics)
- Μουσική ακουστική (Μusical Acoustics)
- Υποβρύχια ακουστική (Underwater Acoustics)
- Ατμοσφαιρική ακουστική (Aeroacoustics)
- Ψυχοακουστική (Psychoacoustics)
- Υπέρηχοι και εφαρμογές (Ultrasonics)
- Ακουστικές μετρήσεις και όργανα (Acoustical measurements & instrumentation)
- Ακουστική εκπομπή (Acoustic emission)
- Ακουστική και Εκπαίδευση (Acoustics for education)
- Ακουολογία, Νευροωτολογία (Audiology)
- Ασύρματα δίκτυα ακουστικών ασθητήρων (Wireless acoustic sensor networks)

Καταληκτικές ημερομηνίες
Παρατείνονται οι αρχικές ημερομηνίες ως εξής:
Υποβολή περιλήψεων: Τετάρτη 2α Μαΐου 2018 Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
Αποδοχή εργασίας: Δευτέρα 4η Ιουνίου 2018 Δευτέρα 3 Ιουλίου 2018
Υποβολή πλήρους κειμένου: Δευτέρα 3η Σεπτεμβρίου 2018 Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Υποβολή εργασιών
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να συμβάλουν στην επιστήμη και να αναφέρονται σε μία από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα υποβάλουν εκτεταμένη περίληψη της εργασίας τους (έως 750 λέξεις), η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας.

Στις περιλήψεις θα πρέπει να αναφέρονται:
-ο τίτλος της εργασίας
-τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο)
-η προτεινόμενη θεματική ενότητα
-λέξεις κλειδιά (έως 5 λέξεις συνολικά)

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Εργασίες δύνανται να παρουσιαστούν και να συμπεριληφθούν στα πρακτικά στην Αγγλική.

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, θα γίνει με κρίση επί της εκτεταμένης περίληψης. Περιλήψεις οι οποίες θα υποβληθούν πέραν των ορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών δεν θα αξιολογηθούν.

Για όσες εργασίες γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να υποβληθούν πλήρη κείμενα (έκτασης το πολύ 8 σελίδων). Τα κείμενα θα συνταχθούν ακολουθώντας πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://conferences.helina.gr/2018/gr/instructions/

Τα πλήρη κείμενα των αποδεκτών εργασιών, που θα παρουσιασθούν προφορικά στο συνέδριο, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές προς παρουσίαση θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair (https://www.easychair.org/conferences/?conf=acoustics2018).

Εγγραφή
Tο κόστος συμμετοχής στο συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018» για τις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων είναι διαθέσιμο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://conferences.helina.gr/2018/gr/registration/

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο.

Η κάθε εγγραφή συμμετέχοντος συνδέεται αποκλειστικά με μόνο μία από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, καφέ και μπουφέ καθώς και την καταχώρηση μιας εργασίας στα πρακτικά του συνεδρίου.

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο ακολουθείστε τις οδηγίες και συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής που βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://conferences.helina.gr/2018/gr/registration/

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018: https://conferences.helina.gr/2018/ ή να απευθύνεστε στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με email: acoustics2018@helina.gr είτε τηλεφωνικά: 2610 996474

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μουρτζόπουλος Ν. Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Αντιπρόεδρος: Μενούνου Πηνελόπη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Γ. Γραμματέας: Σκαρλάτος Δημήτριος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Ταμίας: Χατζηαντωνίου Παναγιώτης, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πατρών
Μέλη: Νικολάου Πέτρος, Παπαδάκος Χαράλαμπος, Ζακυνθινός Τηλέμαχος, Καμάρης Γαβριήλ, Καλέρης Κωνσταντίνος

Επιστημονική Επιτροπή
Δημούλας Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Καλλίρης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κουζούπης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Μπάμνιος Γεώργιος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Μπάρκας Νίκος, Καθηγητής ΔΠΘ
Παπαδάκης Παναγιώτης, Ερευνητής ΙΤΕ
Παπαδέλης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
Παπανικολάου Γιώργος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Παστιάδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ποτηράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
Σεβαστιάδης Χρήστος, δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σούμπερτ Γκότφριντ, δρ Σύμβουλος Ακουστικής
Σπυρίδης Χαράλαμπος, τ. Καθηγητής Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σωτηροπούλου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Ταρουδάκης Μιχάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόεδρος ICA
Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος, Eπίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
Τροχίδης Αθανάσιος, τ. Καθηγητής ΑΠΘ
Τσινίκας Νίκος, ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Φλώρος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΣυνημμένο:


ΕπιστροφήNewsletter