Πρόταση επιτροπής του ΕΛΙΝΑ για την αναμόρφωση του Ελληνικού Κανονισμού Κτιριακής Ηχοπροστασίας
09-07-2013 12:26

Το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/Δ/3.2.1989) αποτελεί τον Ελληνικό Κανονισμό Κτιριακής Ηχοπροστασίας.

Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ΕΛΙΝΑ βασιζόμενο στη δομή του άρθρου 12, με την πρόθεση να αποτελέσει πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού αυτού και την εναρμόνισή του με αυτούς των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Συνημμένο:

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF 0005_1902.pdf
Ενημέρωση: 18-03-2017 11:26 - Μέγεθος: 250.91 KB

Επιστροφή